Ves al contingut principal

Principi d'acord sobre els oficials d'oficis d'esports

El passat 30 de gener, CCOO a l'Ajuntament de Badalona vam convocar una aturada parcial dels treballadors i les treballadores d'oficials d'oficis d'esports per al dilluns 5 de febrer. La convocatòria es plantejava com a protesta per la insostenible situació d'aquest col·lectiu que, pels efectes de 10 anys de retallades, ha vist reduïda notablement la quantitat d'efectius i ha hagut de patir una sistemàtica vulneració dels seus drets laborals, així com un perjudici comparatiu amb la resta de la plantilla.

Fruit d'aquesta convocatòria i gràcies a la pressió sostinguda per CCOO, l'Ajuntament de Badalona ha fet arribar una proposta de compromisos per a pal·liar de manera urgent la crítica situació d'aquest col·lectiu. Gràcies a la mediació del Tribunal Laboral de Catalunya (TLC), al qual CCOO va elevar les reivindicacions del col·lectiu, ha estat possible arribar a un acord que valorem molt positivament.

Segons aquest acord, l'Ajuntament es compromet a:

1- Incorporar, l'1 de març, 2 noves persones treballadores a la plantilla d'oficials d'oficis i 4 persones que seran contractades per acumulació de feines
2- Entregar els EPI's abans del 20 de febrer i el vestuari pendent abans del 15 de març
3- Entregar el calendari laboral regularitzat com a màxim l'1 de març
4- Iniciar una negociació de revisió dels llocs de treball durant aquest mateix mes de febrer
5- Portar a terme un estudi de la retribució de les disponibilitats

Així mateix, es manté el procés de conciliació obert en el TLC per una revisió i actualització la compensació que aquest col·lectiu percep per les hores treballades en caps de setmana, amb l'objectiu d'assimilar al màxim aquest personal amb la resta de pla plantilla, tenint de referència el conveni col·lectiu. Aquest procés ha de tancar-se el 26 de març d'enguany.

De la mateixa manera, l'empresa també es compromet a acometre de manera prioritària l'adequació dels reglaments d'us, i l'actualització dels plans d'emergència de les instal·lacions.

Com a conseqüència d'aquests compromisos adquirits per l'empresa, el comitè de vaga ha decidit desconvocar la mobilització del dia 5 de febrer vinent.

Des de CCOO, valorem positivament aquest procés de negociació: pel reconeixement del govern municipal de la crítica situació que afecta aquest col·lectiu, per la voluntat mostrada pel Departament de Recursos Humans de trobar solucions a pesar de les limitacions i pels compromisos adquirits per l'Ajuntament en l'acte de mediació.

No obstant això, hem de recordar que ara és el moment de convertir els compromisos en fets i que el tancament definitiu d'aquest acord només arribarà quan els compromisos esdevinguin una realitat.

Des de CCOO, seguirem atentament el desenvolupament d'aquests compromisos i vetllarem pel seu compliment, sempre treballant positivament en la defensa dels drets laborals de tota la plantilla.

CCOO
Ajuntament de Badalona
2 de febre de 2018

Entrades populars d'aquest blog

Diuen que tenim superàvit... Però a quin preu?

El passat mes d’abril, l’Ajuntament de Badalona va presentar el seu balanç econòmic del 2016, que va valorar molt positivament pel tancament de l’exercici amb un superàvit de 21 milions.

Des de la secció sindical de CCOO, no compartim la satisfacció de l’equip de govern amb els resultats assolits i considerem que s’estan presentant les dades de forma parcial i interessada.

Per la dignitat dels serveis municipals

Des de l'any 2008, la imposició de dràstiques mesures de contenció del dèficit, dictades per la Comissió Europea, ha comportat una important minva dels recursos disponibles a les administracions públiques. A l'Estat Espanyol, aquestes mesures es desenvolupen a través de lleis com la Llei de Racionalització i Sostenibilitat de les Administracions Locals (LRSAL) o les Lleis de Pressupostos Generals, que cada any estableixen restriccions econòmiques molt importants a les administracions, així com limitacions en la reposició d'efectius i en les noves contractacions de personal.

- A l'Ajuntament de Badalona, l'efecte acumulatiu de 9 anys de restriccions ha tingut un impacte molt negatiu:
només del 2012 al 2017, la plantilla ha passat de 1291 a 1096 efectius, el que suposa una pèrdua de 195 llocs de treball, equivalent a un 15,1% del total
- les càrregues de treball i les responsabilitats de tot el personal han augmentat significativament, sense cap tipus de compensació